• birdsandfeathers
 • busybees
 • fishfriends
 • insects
 • meetthemammals
 • pets
 • spacetobreathe
 • teethtotusk
 • dinosaurs
 • love earth
 • faunaflora02
 • transport
 • planets
 • safety
 • 4-seasons
 • south-africa

Welcome

happy kids

za Afrikaans   |   EN-flag English

The quintessence of each program is to empower the learners in terms of an introduction to the message we want to impart with and consist of inter  alia  an interactive presentation, interesting facts, “did you know” information, a gripping and applicable story and a song that reinforces the facts discussed during the presentation including a touch and feel, taste if you want to, session! 

All our programs are age-related and is presented by a fully bilingual presenter.  Each program also incorporates a hands-on practical session and a take home art piece created or assembled by the learners themselves.

My passion is to leave the learners and yourselves with a message of “let’s look at ALL our resources with new eyes, immense respect and bearing mind that this generation are the only ones who can ensure that we have a sustainable planet where we can freely breathe and eat and we need to START NOW!!”

We commence with basic information and supplement according to the grade of the learners.  From Grade 000 to Grade 3 we tell a captivating story and sing a song.  From Grade 4 to Grade 7 we provide more information and a practical session Eg:  Meet a chick and learn more about their development, Plant your own seed, Dissect a Fish, Touch a lung and a gullet...

All children between the ages of 2 years and 13 years are welcome!  The programs will be age-related and is presented by a bilingual presenter.  These Programs are available from January to December.  Total duration of a presentation is approximately 60 minutes.

Welkom

Die essensie van elke program is om die leerders te bemagtig in terme van die inleiding tot elke boodskap wat ons wil oorbring en bestaan uit inter alia ’n interaktiewe aanbieding, interessante feite; “het jy geweet” inligting, ’n aangrypende en toepaslike storie en liedjie wat die feite wat bespreek is tydens die aanbieding beklemtoon, insluitend 'n voel, vat en proe as jy wil, sessie!  Al ons programme is ouderdomsgerig en word aangebied deur ’n volle tweetalige aanbieder.  Elkeen sluit ook in ’n praktiese sessie en ’n kunswerkie wat die leerders self maak en kan huistoe neem.

My passie is om leerders en uself te laat met die boodskap van “kom ons let op na AL ons hulpbronne met nuwe oë, grootse respek en hou in gedagte dat hierdie generasie is die enigste wat kan verseker dat ons ’n volhoubare planeet het waar ons vrylik kan asemhaal en eet en ons moet NOU BEGIN!!”

Ons begin met basiese inligting en komplimenteer die aanbieding volgens die graad van die leerders.  Van Graad 000 tot Graad 3 vertel ons n storie en sing 'n vrolike liedjie.

Van Graad 4 tot Graad 7 meer inligting en 'n praktiese sessie bv.  Ontmoet 'n kuikentjie en leer meer oor hoe hulle ontwikkel, Plant jou eie saadjie, Dissekteer 'n Vis, Raak aan 'n long of slukderm...